Những quan niệm về năng lực và sự công tâm của một công ty sẽ là nhân tố đóng góp

tin vào công ty trong việc cung cấp những dịch vụ hỗ trợ và những sản phẩm đáng tin cậy. Ngược lại, Schwab lại dựa vào những chuyên gia tư vấn này để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất cũng như để đảm bảo vận hành công ty theo hướng đi của mình.xuân mai sparks tower Thực vậy, nếu thiếu sự tin tưởng lẫn nhau thì sự hợp tác này không bao giờ hiệu quả.

Chương này sẽ xoay quanh mô hình được trình bày trong Biểu 7-1.goldmark city Những quan niệm về năng lực và sự công tâm của một công ty sẽ là nhân tố đóng góp trực tiếp trong việc gây dựng niềm tin, nền tảng cho những mối quan hệ với đội ngũ nhân viên, đối tác và khách hàng. Niềm tin vào những mối quan hệ này càng lớn, cam kết của công ty càng lớn.

Ky-nang-quan-ly-va-dieu-hanh-kinh-doanh

Những quan niệm về năng lực và sự công tâm của một công ty sẽ là nhân tố đóng góp

NHẬN ĐỊNH NĂNG LỰC

Một chuỗi các nghiên cứu do các đồng nghiệp của tôi, A. Parasuraman và Valarie Zeithaml cùng tôi thực hiện cho thấy khách hàng luôn coi độ tin cậy của dịch vụ là yếu tố quan trọng duy nhất để đánh giá chất lượng dịch vụ. Những nghiên cứu được thực hiện ở nhiều mảng dịch vụ khác nhau gồm bảo hiểm xe hơi, ngân hàng, bán lẻ, hỗ trợ tin học, sửa chữa sản phẩm và môi giới chứng khoán. chung cư five star kim giang Từ nghiên cứu này, đội của chúng tôi đã nhận ra một điều rằng năng lực của một công ty là công cụ để gây dựng niềm tin với khách hàng. Những rủi ro tiềm ẩn từ việc mua những sản phẩm vô hình trở thành lợi thế cạnh tranh cho các công ty trong việc dành được niềm tin của khách hàng về một dịch vụ đáng tin cậy.