Nghiệp vụ định giá bất động sản

Kinh tế thị trường phát triển, tạo điều kiện xuất hiện hàng loạt nghề nghiệp mới, trong đó có nghề định giá nói chung và nghề định giá bđs nói riêng. Nghề định giá ra đời đòi hỏi những người thực hiện công việc này phải có đầy đủ kiến thức chuyên môn, tay nghề và đạo đức nghề nghiệp mà gọi chung là nghiệp vụ định giá.
Nghề định giá và công việc định giá khác nhau, công việc định giá xuất hiện trước và nghề định giá xuất hiện sau, bởi vì một công việc trở thành một nghề nghiệp khi đáp ứng được các điểu kiện:
– Công việc đó dược mọi người cần, nhưng mọi người lại không thể tự làm được hoặc nếu có làm được thì cũng không hiệu quả hoặc không có đủ thời gian để làm và người ta sẵn sàng trả tiền cho những ai có thể làm tốt công việc đó;
– Công việc đó đòi hỏi tính chuyên môn cao, không có chuyên môn thì không thể làm tốt được và người ta chí trả tiền cho những người đã được xã hội thừa nhận là có năng lực về mặt chuyên môn (có phương pháp, bí quyết hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và tốt nhất) – năng lực chuyên môn là cơ sở của việc hình thành tính chuyên nghiệp;
– Có sự xuất hiện các tổ chức, trong đó tập hợp những người làm công việc đó, các tổ chức này vừa mang tính chất của một tổ chức ngành nghề, vừa mang tính chất của một tổ chức có nghĩa vụ về mặt pháp lý đảm bảo uy tín hành nghề…
Với nghề định giá BĐS cũng thế, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì nhu cầu về định giá (mua bán, cầm cố, thế chấp, đầu tư, bảo hiểm, tính thuế…) cũng ngày một tăng theo. Bên cạnh đó, chính sự phức tạp trong đối tượng định giá, cũng như giá trị rất lớn của các BĐS định giá đã làm cho hoạt động định giá trở lên hết sức khó khăn, muốn làm tốt cần phải được đào tạo bài bản những nghiệp vụ liên quan đến BĐS, trong đó có nghiệp vụ định giá BĐS.
Hiện nay ở hầu hết các nước và Việt Nam, muốn hành nghề định giá BĐS phải có chứng chỉ, đế có chứng chỉ hành nghề định giá BĐS, cần thiết phải được bồi dưỡng kiến thức liên quan đến nghiệp vụ định giá BĐS. Thêm vào đó, để đảm bảo sự phát triển của ngành nghề, dảm bảo uy tín hoạt động, cũng như đảm bảo sự thống nhất tương đối trong hoạt động định giá… đã làm xuất hiện các tổ chức của các nhà định giá chuyên nghiệp: tầm cỡ quốc tế (Uỷ ban Định giá quốc tế – IVSC – thành lập năm 1981), các tổ chức định giá khu vực (Hội những người định giá Châu Âu – TEGOVA thành lập năm 1977, Hiệp hội những người đinh giá các nước ASEAN – AVA thành lập năm 1981…).