Mục tiêu định giá BĐS

Khi định giá bđs, người đầu tư phải xác định rõ mục tiêu của mình là gì. Mục tiêu khác nhau thì giá cả có thê cũng khác nhau.
Sách lược định giá thực ra sơ bộ hình thành khi quyết định định vị thị trường. Ví dụ: Khi người đầu tư xây dựng biệt thự sang trọng, bán cho khách hàng giàu có thì đã ngụ ý rằng sẽ bán cho họ với giá cao; nhưng nếu xây dựng nhà ở chung cư với căn hộ bán trả góp cho người thu nhập trung bình và thấp thì hiển nhiên phải dự tính chúng với giá “phải chăng”, phù hợp với sức mua của họ.
Người đầu tư BĐS thông qua việc định giá để thực hiện mục tiêu của mình. Mục tiêu đó có thể:
1- Đê tồn tại trong lúc kinh tê’ suy thoái, thị trường ảm đạm, cung vượt cầu, cạnh tranh quá kịch liệt hoặc thị hiếu đã thay đổi .v.v… Lúc này việc bảo đám cho doanh nghiệp tiếp tục tồn tại còn quan trọng gấp bội so với việc thu lợi nhuận, vì vậy người đầu tư có thể hạ giá bán, dương nhiên phải đủ chi phí trả nợ ngân hàng và đủ chi phí cần thiết. Mục tiêu tồn tại này chỉ là nhất thời chứ không thể lâu bền. Vì vậy tiếp theo đó là phải nhanh chóng nàng cao giá trị của BĐS để hấp dẫn người mua.
2- Để thu lợi nhuận tối lùt trước mắt, tận dụng cơ hội thuận lợi vừa xuất hiện để bán giá cao. Chú ý rằng mục tiêu này có thể không phù hợp với lợi ích lâu dài, gây ra phản ứng của đối thủ cạnh tranh và thậm chí vượt quá sự khống chế của pháp luật.
3- Để tăng doanh thu tối đa trước mắt, chú trọng “cầu”. Nhiều nhà đầu tư tin rằng đạt doanh thu tối đa sẽ dẫn đến lợi nhuận tối đa về lâu dài, nâng cao được thực lực và uy tín của doanh nghiệp.
4- Để dạt lượng tiêu thụ tối da, nhất là khi vào thị trường BĐS tại khu vực mới, nhàm thu hồi vốn nhanh, gây thanh thế, vì vậy có thể hạ giá bán chút ít.
5- Để thu lợi nhuận thị trường tối đa, khác với kiếm lợi nhuận tối đa trước mắt ở chỗ lúc đầu có thể bán giá tương đối thấp một số ít BĐS đê thu hút khách hàng, khi khách hàng hướng đến nhiều thì dần dần nâng cao giá nhưng vãn duy trì được trạng thái đông khách, qua đó mà thu được lợi nhuận thị trường tối đa.
6- Để chiếm vị trí dãn dầu trong nghê nghiệp hay trong một số mặt hùng. Một số doanh nghiệp có thực lực hùng hậu nhằm vào mục tiêu lâu dài, đề cao thương hiệu, rất coi trọng chữ tín, chăm lo chất lượng và hình thức của công trình, bán nhà với giá tương đối cao nhưng chiếm giữ thị phần tương đối lớn, được tôn vinh là “anh cả” trong lĩnh vực BĐS.
7- Để phục vụ dinh hướng của Chính phủ: Doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân hợp tác chặt chẽ với chính quyền để phát triển nhà cho người thu nhập
thấp và các đối tượng chính sách khác, thu ít lãi nhưng nâng cao được mức sống nhân dàn, được chính quyền tín nhiệm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong kinh doanh